Heading
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
SEGURETAT SOCIAL

- Altes i baixes a la Seguretat Social
- Inscripció de l’empresa al sistema de la Seguretat Social.
- Confecció de butlletins de cotització a la Seguretat Social, remissió electrónica de la relació nominal de treballadors
- Enviament de fitxers CRA
- Aplaçament de quotes vía ordinària i executiva
- Tramitació davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social o Mútua, comunicació de baixa, alta i confirmació de malaltia
- Comunicació d’accidents de treball mitjançant el sistema CoNTA
- Consultes i informes de l’empresa i dels seus treballadors, així com certificacions de la mateixa
- Tramitació del pagament directe d’Incapacitat Temporal d’autònoms, Treballadors Agraris per compte aliè, Sistema  especial treballadors de la llar.
- Confecció de rebuts de salaris, pagues extraordinàries, endarreriments, nòmines administradors, indemnitzacions, liquidacions  i quitançes
- Estudi de costos per treballador
- Informes i resums de plantilla.
- Confecció de liquidacions d’IRPF per treballadors i professionals, així com el certificat de retencions

CONTRACTES

- Obertura d'establiment
- Fulles de reclamació
- Autoritzacions sanitàries
- Estudi previ a la contractació de treballadors, bonificacions i subvencions
- Confecció i tramitació de contractes, pròrrogues, variacions i ofertes de feina
- Redacció i tramitació de contractes per a Treballadors autònoms depenents (TRADE)

ALTRES PRESTACIONS

- Tramitació de subvencions en matèria laboral
- Actuació davant el SMAC.
- Actuació en nom de l’empresa davant de Tresoreria, l’INSS i lnspecció de Treball
- Estudi i tramitació de prestacions de jubilació, invalidesa, maternitat, paternitat i altres prestacions davant l’INSS