INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL COVID-19

BOE - Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf

Llistat d'activitats no essencials que poden tornar a treballar a partir del 13 d'abril del 2020

Nota aclaratoria pel sector de la construcció: Mesures excepcionals en matèria d'obres d'intervenció en edificis existents

Departament d'interior de la Generalitat de Catalunya

Preguntes freqüents sobre les restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

https://www.agenciatributaria.es/

Mesures tributàries Covid-19

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml

 

 

SEPE

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

 

 

SEGURETAT SOCIAL

Qüestions sobre situació especial Coronavirus

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7

 

Guia amb les preguntes més freqüents sobre les mesures preses pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2020/03/guias_ayuda-1.pdf

 

Guia pràctica amb les preguntes més freqüents sobre les mesures preses per als AUTÒNOMS pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2020/04/guia_autonomos.pdf

CISS LABORAL

https://cisslaboral.ciss.es/content/Inicio.aspx

 

100 PREGUNTES SOBRE ELSEFECTES DEL CORONAVIRUS EN EMPRESES I TREBALLADORS

Actualitzat a RDL9/2020, RDL 10/2020 i RDL 11/2020

 http://mediasviewer.wkcols.com/pdfView.ashx?url_data_id=22657751&repositoryType=es&action=GET

 

COL.LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=23e5f18d-417d-4195-807c-571d596f2eae&Idioma=ca-ES