CIRCULAR INFORMATIVA

 

OBLIGACIONSFISCALS ABRIL 2020

Els informem que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per a la presentació de les declaracions trimestrals d’I.V.A., pagaments a compte d’I.R.P.F i Societats, retencions sobre rendiments d’immobles urbans, treball personal i activitats econòmiques, corresponents al primer trimestre de l’exercici 2019.

 

Les entitats amb personalitat jurídica estan obligades a presentar-ho telemàticament , per a la qual cosa, el termini finalitza el dia 15 d’Abril per les declaracions positives a domiciliar. Passada aquesta data, la presentació de les declaracions positives només es podran realitzar mitjançant l’obtenció del NRC de l’entitat bancària on s’efectuï el pagament.

 

Pels motius anteriorment exposats, haurien de facilitar la documentació necessària per a la confecció dels respectius models abans del dia 6 del present mes.